Reprodukcijas, restaurācijas, montāžas

Reprodukcijas jeb oriģināla dublikātus izgatavo katrā filiālē uz vietas. Fotogrāfija tiek noskenēta (nepieciešamības gadījumā veiktas krāsu/ blīvuma/ kontrasta korekcijas) un tiek izdrukāta nepieciešamajā izmērā uz foto papīra. Ilgums: 1 darba dienas laikā.

Cena: 1,50 EUR + foto izdruka/ ieraksts datu nesējā/ faila nosūtīšana uz klienta elektronisko pastu.

Restaurācijas ietver oriģināla atjaunošanu. Rezultātā iegūsiet savu fotogrāfiju, kā arī atjaunotu fotogrāfiju.

Restaurācijas ilgums un cena atkarīgi no sarežģitības pakāpes.

Viegla restaurācija:

Fotogrāfija viegli bojāta – burzījumi un skrāpējumi pārsvarā uz vienmērīga fona. Fotogrāfija ir veselā veidā, nav saplēsta. Sejas nav bojātas vai ir bojātas minimāli. Bojājumi uz sejas neskar acis, degunu, bet ir vienmērīgās, viegli atjaunojamās vietās, piemēram, uz pieres, uz vaiga, uz kakla u.tml. Cena: 7,00 EUR + foto izdruka.

Vidēji sarežģīta restaurācija:

Fotogrāfija ir vidēji bojāta, iespējams, iztrūkst kāds ne pārāk sarežģīti atjaunojams objekts, ir skrāpējumi, bojājumi uz sejām, bet to nav sevišķi daudz. Ja fotogrāfija ir saplēsta, tad nav skarti sarežģīti atjaunojami objekti, detaļas. Ja ir “jāpiezīmē” klāt kāds objekts, tas nav īpaši specifisks. Fotogrāfija kopumā ir labā stāvoklī, nav izbalējusi. Cena: 12,00 EUR + foto izdruka.

Sarežģīta restaurācija:

Fotogrāfija ir ļoti bojāta, ir daudzi sīki un rupji skrāpējumi, burzījumi. Fotogrāfija ir izbalējusi, detaļas ir grūti atjaunojamas. Bojātas sejas, sarežģīti objekti. Fotogrāfija saplēsta, sastāv no vairākām daļām, plīsumu vietas skar svarīgus, grūti atjaunojamus objektus. Cena: 20,00 EUR + foto izdruka.

Komplicēta restaurācija:

Fotogrāfiju kolāžu restaurācija (viena bilde ietver vairākas atsevišķas fotogrāfijas, tekstus, ir dauz bojājumu katrai atsevišķai fotogrāfijai). Melnbaltu fotogrāfiju restaurācija un “izkrāsošana”. Cena: 30,00 EUR + foto izdruka.