Reprodukcijas

Reprodukcijas jeb oriģināla dublikātus izgatavo katrā filiālē uz vietas. Fotogrāfija tiek noskenēta (nepieciešamības gadījumā veiktas krāsu/ blīvuma/ kontrasta korekcijas) un tiek izdrukāta nepieciešamajā izmērā uz foto papīra. Ilgums: 1 darba dienas laikā.

Cena: 3,50 EUR + foto izdruka/ ieraksts datu nesējā/ faila nosūtīšana uz klienta elektronisko pastu.